Arkitektkontoret oh-arkitektur har vært i virksomhet siden 2009. Vi interesserer oss for alle typer formingsoppgaver fra å lage reguleringsplaner til å prosjektere enkeltbygg. Vi forsøker å finne enkle og velfungerende løsninger og utforminger som kan skape et positivt bidrag til de omgivelsene de skal bli en del av. Vår interesse og kompetanse gjelder også prosjekteringsledelse og prosjektledelse.

Vi som arbeider på kontoret er:

Arne Hoffmann mnal
ing SIS 1969
siv ark NTH 1974

mob: 975 08 474
arne.hoffmann@oh-arkitektur.no

Ib Omland mnal
siv ark ThGraz 1972
siv ing UiS 1993
PhD Aalborg uni 2003
mob: 411 02 893
ib.omland@oh-arkitektur.no

Ana Llopis mnal
siv ark Uni Valencia Spain 2003

mob: 925 06 115
post@ oh-arkitektur.no

Lene Bjørnø
siv ing/MSc Byutvikling og urban design UiS 2011
mob: 992 44 925
post@oh-arkitektur.no

Thommas Bjerga
siv ark NTH 1969

mob: 955 28 215
post@oh-arkitektur.no